MEDYCZNE WYKORZYSTANIE INBODY

 

NEFROLOGIA

 

Wśród osób dializowanych istotne miejsce zajmuje nadmiar wody, czyli hiperwolemia. Takie czynniki, jak podaż wody w diecie, stopień jej eliminacji przez nerki, wielkość pozanerkowej utraty wody, wielkość produkcji endogennej wody oraz wytwarzania hormonu antydiuretycznego warunkują optymalną regulację wolemii. Postępujący ubytek filtracji kłębuszkowej, obserwowany u chorych z pogarszającą się funkcją nerek, prowadzi do nadmiernego gromadzenia się wody w przestrzeniach śródnaczyniowej i śródmiąższowej.  Nadmiar wody u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek to główny czynnik prowadzący do rozwoju nadciśnienia tętniczego i przerostu lewej komory serca, a w konsekwencji do niewydolności serca. Dlatego odpowiednie ustalenie masy suchej oraz utrzymywanie prawidłowego nawodnienia w populacji chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami w znaczący sposób poprawia ich rokowanie. Pacjenci dializowani otrzewnowo charakteryzują się gorszym stanem nawodnienia i częściej obserwowaną hiperwolemią w porównaniu z odpowiednio dobranymi chorymi hemodializowanymi. Sucha masa ciała, inaczej określana oczekiwaną masą ciała, świadcząca o prawidłowym stanie nawodnienia, to według większości badaczy najmniejsza możliwa masa ciała bez klinicznych objawów hipo- lub hiperwolemii, a dodatkowo u pacjentów hemodializowanych — masa ciała uzyskana po hemodializie bez istotnych powikłań w czasie dializy i bez hipotonii śróddializacyjnej. Znajomość hydratacji organizmu pozwala także ocenić farmakokinetykę leków.

 

Parametry ważne w badaniach:

 • ocena stanu nawodnienia i odżywienia pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek
 • ocena wielkości przestrzeni wodnych
 • ocena suchej masy ciała
 • ocena przyrostu masy ciała w okresie międzydializacyjnym
 • monitorowanie pacjenta w okresie około dializacyjnym
 • ocena wskaźników w segmentach i całym organizmie

 

Najczęściej wykorzystywane parametry

 • całkowita zawartość wody
 • woda wewnątrz i zewnątrzkomórkowa
 • obrzęk i obrzęk segmentalny
 • masa komórkowa

 

Przykładowe publikacje

 1. Seoung Woo Lee, Joon Ho Song, Gyeong A Kim, Kyong Joo Lee, Moon-Jae Kim, Assessment of total body water from anthropometry-based equations using bioelectrical impedance as reference in Korean adult control and haemodialysis subjects, Nephrol Dial Transplant (2001) 16:91-97.
   
 2. Machiko Okamoto, Mitsumine Fukui, Atsushi Kurusu, Ichiyu Shou, Kunimi Maeda, Chieko Hamada, Yasuhiko Tomino, Usefulness of a Body Composition Analyzer, InBody 2.0, in Chronic Hemodialysis Patients, The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, Volume 22, Issue 5, Pages 207-210.

 

KARDIOLOGIA

 

Technologia InBody umożliwia oceny stanu zdrowia pacjentów z nadwagą lub mających czynniki ryzyka związane z schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Dane generowane przez urządzenie zapewniają dane wyjściowe, takie jak procent tkanki tłuszczowej, całkowita zawartość wody w organizmie i beztłuszczowej masy ciała. Urządzenia InBody zapewniają również pomiar tkanki tłuszczowej wisceralnej, która jest istotnym wskaźnikiem stanu zdrowia oraz pozwalają prognozować ryzyko chorób sercowo naczyniowych. Pomocna jest również identyfikacja obrzęku lub zatrzymanie płynów, co może dodatkowo obciążać serce i prowadzić do dalszych komplikacji zdrowotnych.

 

Parametry ważne w badaniach:

 • analiza masy mięśniowej oraz tkanki tłuszczowej z podziałem na 5 segmentów
 • BMI
 • PBF – procentowa ilość tkanki tłuszczowej. Wskaźnik tzw. „ukrytej otyłości” przy prawidłowym wskaźniku  BMI
 • obliczenie PPM – podstawowej przemiany materii
 • wskaźnik WHR
 • kontrola masy mięśniowej i tłuszczowej
 • poziom lub obszar tłuszczu trzewnego
 • wskaźnik segmentalnej tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała, oddzielny pomiar dla każdej kończyny

 

Przykładowe publikacje:

 1. L I Katzel, E R Bleecker, E G Colman, E M Rogus, J D Sorkin, A P Goldberg, Effects of weight loss vs aerobic exercise training on risk factors for coronary disease in healthy, obese, middle-aged and older men. A randomized controlled trial, Jama The Journal Of The American Medical Association (1995), Volume: 46, Issue: 24, Pages: 1441-1447
   
 2. J S Lee, K Kawakubo, K Miyamoto, M Sasaki, Body weight change and fluctuation effects on coronary risk factors in the Japanese middle aged men, Japanese journal of public health (1999), Volume: 46, Issue: 5, Pages: 373-379.3.Ryosuke Dojiri, Chiaki Yokota, Rieko Suzuki, Kazunori Toyoda, Kazuo Minematsu, Intravenous Recombinant Tissue Plasminogen Activator Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke due to Middle Cerebral Artery Dissection J Stroke Cerebrovasc Dis. 2012 Mar 15.

 

SARKOPENIA

 

Postępująca wraz z wiekiem utrata tkanki mięśniowej przyczynia się do pogorszenia funkcji mięśni, zwiększając ryzyko upadków, złamań kości, oraz związanych z nimi powikłań. Diagnostyka masy mięśniowej jest użyteczna w trakcie rehabilitacji schorzeń neuro–mięśniowych, dystrofiach i sarkopenii. Wczesne rozpoznanie powinno być priorytetem w opiece geriatrycznej.

 

Parametry ważne w badaniach:

 • masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
 • całkowita zawartość wody
 • masa mięśni szkieletowych
 • wskaźnik segmentalnej tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała

 

ORTOPEDIA

 

Po złamaniu, efekt fizjoterapii sprawdzany jest za pomocą segmentalnej masy mięśniowej. Segmentalna masa mięśniowa może być również stosowana w klinikach leczenia bólu. Ponadto, wg jednego z raportów, pacjenci z zapaleniem stawu kolanowego mają masę mięśniową dolnej części ciała nieco mniejszą niż osoby zdrowe. Wskazane jest aby pacjenci utrzymywali lub zwiększyć masę mięśniową, zmniejszyć masę ciała.

 

Najczęściej wykorzystywane parametry:

 • segmentalna masa mięśniowa
 • szkieletowa masa mięśniowa
 • obwody segmentalne

 

Przykładowe publikacje:

 1. Nicole E. Jensky-Squires, Christina M. Dieli-Conwright, Amerigo Rossuello, David N. Erceg, Scott McCauley and E. Todd Schroeder, Validity and reliability of body composition analysers in children and adults, British Journal of Nutrition (2008), 100, 859–865.
   
 2. Neil A. Segal, MD, Jane Hein, PT, Jeffrey R. Basford, MD, PhD, The Effects of Pilates Training on Flexibility and Body Composition: An Observational Study, Arch Phys Med Rehabil Vol 85, December 2004.

 

PEDIATRIA

 

Istotą otyłości jest dążenie organizmu do rozwoju większych ilości tkanki tłuszczowej, nawet gdy osoba otyła zmniejszy swoją masę ciała (jest to uwarunkowane zwiększoną liczbą adipocytów lub zmianami metabolicznymi). Systematyczne odkładanie tkanki tłuszczowej w wieku dziecięcym zagraża otyłością w wieku dojrzałym. Należy zatem przeciwdziałać proliferacji adipocydów w wieku dziecięcym. W tym celu powinno się sprawdzać wzrost tkanki tłuszczowej. Jednocześnie istnieje czynnik hamujący wzrost taki jak niedobór beztłuszczowej masy ciała i masy mięśni szkieletowych.

 

Najczęściej wykorzystywane parametry

 • masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tłuszczu w organizmie
 • beztłuszczowa masa ciała
 • segmentalna masa mięśniowa

 

Przykładowe publikacje:

 1. Nicole E. Jensky-Squires, Christina M. Dieli-Conwright, Amerigo Rossuello, David N. Erceg, Scott McCauley and E. Todd Schroeder, Validity and reliability of body composition analysers in children and adults, British Journal of Nutrition (2008), 100, 859–865.
   
 2. Pauliina Utriainen, Jarmo Jaaskelainen, Anne Saarinen, Esko Vanninen, Outi Makitie, and Raimo Voutilainen, Body Composition and Bone Mineral Density in Children with Premature Adrenarche and the Association of LRP5 Gene Polymorphisms with Bone Mineral Density, J Clin Endocrinol Metab. November 2009, 94(11):4144–4151.
   

OTYŁOŚĆ

 

Współczynnik tkanki tłuszczowej wskazuje efekty leczenia dietetycznego, farmakologicznego i wysiłku  treningowego. Impedancja bioelektryczna powinna być wykorzystywana w badaniach uzupełniających pomiary antropometryczne. Stanowi  alternatywę dla stosowanych dotychczas schematów diagnozy, usprawniając tym samym profilaktykę i leczenie pacjentów z nadwagą i otyłością. Często  po zaprzestaniu odchudzania występuje tzw. „efekt  jo-jo” czyli powrót  masy ciała do stanu wyjściowego. Dzieje się tak gdy w trakcie odchudzania dochodzi do utraty mięśni lub wody z organizmu. Dla długotrwałego efektu  redukcji masy ciała, konieczna jest utrata wyłącznie masy tłuszczowej i zbudowanie odpowiedniej masy mięśniowej. Nadwaga i otyłość to ogromny problem epidemiologiczny w Polsce i większości krajów gospodarczo rozwiniętych. Nadmierne otłuszczenie organizmu  jest znanym czynnikiem ryzyka wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, hiperlipidemia, cukrzyca typu 2, czy większości nowotworów złośliwych. Ponadto wpływa ono na występowanie wielu dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, co skutkuje zwiększoną ilością wystawianych  zwolnień lekarskich.

 

Najczęściej wykorzystywane parametry

 • segmentalna masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tłuszczu w organizmie
 • beztłuszczowa masa ciała
 • segmentalna masa mięśniowa
 • wskaźnik tłuszczu wisceralnego.

 

ENDOKRYNOLOGIA

 

Pacjenci z cukrzycą typu 2 i otyłością powinni kontrolować ilość i wskaźnik tkanki tłuszczowej, dążąc do ich obniżenia. W sytuacji poprawy tych parametrów równocześnie obniża się insulinooporność. Ponadto w cukrzycy trzeba kontrolować poziom tłuszczowej tkanki trzewnej, która może przyczyniać się do wystąpienia powikłań w układzie sercowo-naczyniowym. Należy również monitorować zawartość wody ustrojowej. Wysoki stopień obrzęku i nagromadzenia wody metabolicznej u pacjentów z cukrzycą może być spowodowany niewłaściwym leczeniem dietetycznym i regulacją stężenia glukozy w krwi, a także gromadzeniem się toksyn w organizmie, wzrostu ciśnienia krwi. Znajomość hydratacji organizmu pozwala także ocenić farmakokinetykę leków.

 

Najczęściej wykorzystywane parametry:

 • masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
 • masa tkanki trzewnej
 • obrzęk

 

Przykładowe publikacje:

 1. Hye Soon Park, Jung Yul Park, Sung-Il Choc, Familial aggregation of the metabolic syndrome in Korean families with adolescents, Atherosclerosis 186 (2006) 215–221
   
 2. Hye Soon Parka,T, Ki-Up Leeb, Young Seol Kimc, Cheol Young Parkd, Relationships between fasting plasma ghrelin levels and metabolic parameters in children and adolescents, Metabolism Clinical and Experimental 54 (2005) 925– 929

 

GASTROENTEROLOGIA

 

Konieczny monitoring masy ciała i jego składu w przypadku chorób spowodowanych złym odżywianiem, chorobą refleksową przełyku, chorobą wrzodowa, zespołem zaburzonego wchłaniania, chorób zapalnych jelit, celiakii itp.

 

Najczęściej wykorzystywane parametry:

 • masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
 • poznanie rozmieszczenia płynów w przestrzeniach wodnych zwłaszcza u pacjentów z chorobami wątroby, w chorobach w przebiegu których występuje biegunka
 • znajomość hydratacji organizmu pozwala także ocenić farmakokinetykę leków

 

Przykładowe publikacje

 1. Gong Jianfeng, Zhu Weiming,1 Li Ning, Liu Fangnan, Tan Li, Luo Nan, and Li Jieshou, Serum Citrulline Is A Simple Quantitative Marker for Small Intestinal Enterocytes Mass and Absorption Function in Short Bowel Patients, Journal of Surgical Research 127, 177–182 (2005).
   
 2. Teruo Kiyama, M.D., Takashi Mizutani, M.D., Takeshi Okuda, M.D., Itsuro Fujita, M.D.,Akira Tokunaga, M.D., Takashi Tajiri, M.D., Adrian Barbul, M.D., F.A.C.S., Postoperative Changes in Body Composition After Gastrectomy, 2004 SSAT Annual Meeting.

 

PULMONOLOGIA

 

Wzrost tkanki  tłuszczowej, zwłaszcza tłuszczu trzewnego powoduje zmiany w funkcjach oddechowych i zmniejsza objętość płuc. Możemy przewidywać funkcjonowanie płuc na podstawie składu ciała i obserwować wskaźnik tkanki tłuszczowej oraz zmiany beztłuszczowej masy ciała w celu poprawy czynności płuc poprzez trening mięśni oddechowych. Pacjent z chorobami płuc zwykle unika aktywności fizycznej, ponieważ powoduje to szybka utratę tchu. W przypadku przewlekłej choroby płuc wystąpić może spadek masy ciała i mięśni co należy korygować odpowiednią dietą i ćwiczeniami fizycznymi.

 

Najczęściej wykorzystywane parametry:

 • masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
 • trzewna tkanka tłuszczowa
 • beztłuszczowa masa ciała

 

Przykładowe publikacje

 1. Syed Shahid Habib , Elevated Exhaled Nitric Oxide (NO) in Asymptomatic Asthmatics taking bronchodilators on demand with controlled Body Composition, JPMA 59:147; 2009.
   
 2. Johanna Sahlman, Kati Miettinen, Keijo Peuhkurinen et al., The activation of the inflammatory cytokines in overweight patients with mild obstructive sleep apnoea, Journal of Sleep Research Vol. 19, Issue 2, pages 341–348, June 2010.

 

UROLOGIA

 

W przypadku moczenia nocnego pacjenci mają wysoki indeks obrzęku i gromadzenia się wody metabolicznej w kończynach dolnych w godzinach popołudniowych , w porównaniu do osób zdrowych. Efekty leczenia sprawdzane są poprzez kontrolę wskaźnika obrzęku i zawartości wody w organizmie. Skład ciała może być także wykorzystywany w leczeniu andropauzy u mężczyzn, która objawia się między innymi  spadkiem masy mięśniowej i otłuszczeniem narządów wewnętrznych.

 

Najczęściej wykorzystywane parametry

 • segmentalna zawartość wody
 • trzewna tkanka tłuszczowa

 

Przykładowe publikacje

 1. F Zhu, D. Schneditz, AM Kaufman, NW Levin, Estimation of body fluid changes during peritoneal dialysis by segmental bioimpedance analysis, Kidney Int. 2000 Jan; 57(1): 299-306.
 2. L.Nescolarade, J Rosell-Ferre, T.Donate, Relationship between segmental and whole-body phase angle in peritoneal dialysis patients, Physiol Meas. 2008 Sep; 29 (9): N49-N57.

 

CHOROBY INFEKCYJNE

 

W przypadku dłużej trwającej choroby zakaźnej lub częstych nawrotów infekcji może dojść do utraty białka i obniżenia masy mięśniowej w wyniku braku apetytu lub nadmiernego zużycia energii  jako reakcji na zakażenie. Otyłość może oznaczać zły stan odporności.

 

Najczęściej wykorzystywane parametry:

 • beztłuszczowa masa ciała
 • masa tkanki tłuszczowej

 

Przykładowe publikacje:

 1. Katariina Suntio, Heli Saarelainen, Tomi Laitinen, Pirjo Valtonen, Nonna Heiskanen, Tiina Lyyra-Laitinen, Esko Vanninen and Seppo Heinonen, Women With Hypertensive Pregnancies Have Difficulties in Regaining Pre-pregnancy Weight and Show Metabolic Disturbances, Obesity (2010) 18 2, 282–286.
   
 2. Heli Saarelainen, Henna Kärkkäinen, Pirjo Valtonen, Kari Punnonen, Tomi Laitinen, Nonna Heiskanen, Tiina Lyyra-Laitinen, Esko Vanninen, and Seppo Heinonen, Flow-Mediated Vasodilation Is Not Attenuated in Hypertensive Pregnancies Despite Biochemical Signs of Inflammation, Obstetrics and Gynecology Volume 2012 (2012), Article ID 709464, 6 pages

 

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

 

Woda w organizmie zawierająca m.in. płyn owodniowy wzrasta w okresie ciąży. Ciężarne, które cierpią na wysokie ciśnienie krwi mają niestały wzrost wody w organizmie i stosunkowo wysokie nagromadzenie się tkanki tłuszczowej. Obserwując skład ciała w okresie ciąży, można przewidzieć wcześniejsze wystąpienie toksemii, będącej jedną z przyczyn przedwczesnych porodów i powikłań w przebiegu ciąży.

 

Najczęściej wykorzystywane parametry

 • całkowita zawartość wody w organizmie
 • masa tkanki tłuszczowej

 

Przykładowe publikacje

 1. Katariina Suntio, Heli Saarelainen, Tomi Laitinen, Pirjo Valtonen, Nonna Heiskanen, Tiina Lyyra-Laitinen, Esko Vanninen and Seppo Heinonen, Women With Hypertensive Pregnancies Have Difficulties in Regaining Pre-pregnancy Weight and Show Metabolic Disturbances, Obesity (2010) 18 2, 282–286.
 2. Heli Saarelainen, Henna Kärkkäinen, Pirjo Valtonen, Kari Punnonen, Tomi Laitinen, Nonna Heiskanen, Tiina Lyyra-Laitinen, Esko Vanninen, and Seppo Heinonen, Flow-Mediated Vasodilation Is Not Attenuated in Hypertensive Pregnancies Despite Biochemical Signs of Inflammation, Obstetrics and Gynecology Volume 2012 (2012), Article ID 709464, 6 pages

 

LIMFOLOGIA

 

Diagnozowanie stanu obrzęku limfatycznego i obserwowanie efektów leczenia. Ponadto pomiar wskaźnika obrzęku i zawartości wody w organizmie u osób będących po operacjach chirurgicznych (np. raka piersi, szyjki macicy itp.) może zapobiec przed wystąpieniem obrzęku limfatycznego.

 

Najczęściej wykorzystywane parametry:

 • obrzęk
 • całkowita zawartość wody w organizmie

 

Przykładowe publikacje:

 1. Karin Johansson, Neil Piller, Weight-bearing exercise and its impact on arm lymphedema, Journal of Lymphoedema, 2007, Vol 2, No 1
   
 2. Liu Min-Hui, Wang, Chao-Hung, Huang, Yu-Yen, Tung, Tao-Hsin, Lee, Chii-Ming, Yang, Ning-I, Liu, Ping-Chang, Cherng, Wen-Jin, Edema index established by a segmental multifrequency bioelectrical impedance analysis provides prognostic value in acute heart failure, Journal of Cardiovascular Medicine: May 2012 – Volume 13 – Issue 5 – p 299–306.

 

NEUROLOGIA

 

Między otyłością a obturacyjnym bezdechem sennym występuje wysoka korelacja. Przyczyną bezdechu u osób z nadwagą jest odkładanie się tkanki tłuszczowej w mięśniach gardła, przez co następuje ucisk uniemożliwiający swobodny przepływ powietrza. Wówczas następuje przerwa w oddychaniu, a chory wybudza się ze snu, by zaczerpnąć powietrza. Dlatego też zmniejszenie otyłości i poprawa składu ciała powinny być sprawdzane przy leczeniu bezdechu sennego.

 

Najczęściej wykorzystywane parametry

 • masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tłuszczu

 

Przykładowe publikacje:

 1. Janne Sallinen, Sari Stenholm, Taina Rantanen, Markku Heliövaara, Päivi Sainio and Seppo Koskinen, Hand-Grip Strength Cut-Points to Screen Older Persons at Risk for Mobility Limitation, J Am Geriatr Soc. 2010 September; 58(9): 1721–1726.
   
 2. Wolfgang Kemmler, Simon von Stengel, Alternative exercise technologies to fight against sarcopenia at old age. A series of studies and review, Institute of Medical Physics, Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nürnberg, Germany.

 

ONKOLOGIA

 

W wielu grupach pacjentów chorych na raka, kąt fazowy może być wskaźnikiem do prognozowania tempa życia. Okresowo należy obserwować kąt fazowy, ponieważ niski kąt fazowy oznacza śmierć komórki lub zmniejszenie stabilności strukturalnej. Możemy również sprawdzić zmianę liczby komórek somatycznych, określających odżywcze warunki jak wyczerpanie ilości komórek somatycznych powiązanych z dyskrazją oznaczającą niedożywienie i utratę tkanki komórkowej.

 

Najczęściej wykorzystywane parametry:

 • kąt fazowy
 • masa komórkowa

 

Przykładowe publikacje:

 1. B.R. Patil, D.P. Patkar, S.A. Mandlik, M.M. Kuswarkar, G.D. Jindal, Estimation of bone mineral content from bioelectrical impedance analysis in Indian adults aged 23–81 years: a comparison with dual energy X–ray absorptiometry, International Journal of Biomedical Engineering and Technology, Volume 8, Number 1/2012, pp 99-114.
   
 2. Digant Gupta*, Christopher G. Lis, Sadie L. Dahlk, Pankaj G. Vashi, James F. Grutsch and Carolyn A. Lammersfeld,Bioelectrical impedance phase angle as a prognostic indicator in advanced pancreatic cancer, British Journal of Nutrition (2004), 92, 957–962

 

DIABETOLOGIA

 

Pacjenci z cukrzycą typu 2 i otyłością powinni kontrolować ilość i wskaźnik tkanki tłuszczowej, dążąc do ich obniżenia. W sytuacji poprawy tych parametrów równocześnie obniża się insulinooporność. Ponadto w cukrzycy trzeba kontrolować poziom tłuszczowej tkanki trzewnej, która może przyczyniać się do wystąpienia powikłań w układzie sercowo-naczyniowym. Należy również monitorować zawartość wody ustrojowej. Wysoki stopień obrzęku i nagromadzenia wody metabolicznej u pacjentów z cukrzycą może bowiem być spowodowany niewłaściwym leczeniem dietetycznym i regulacją stężenia glukozy w krwi, a także gromadzeniem się toksyn w organizmie, wzrostu ciśnienia krwi. Znajomość hydratacji organizmu pozwala także ocenić farmakokinetykę leków.

 

Najczęściej wykorzystywane parametry:

 • masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
 • masa tkanki trzewnej
 • obrzęk
 • wskaźnik WHR

 

InBody w medycynie

19 listopada 2020
20 listopada 2020
Nie musisz być wojowniczką, która kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Do szczupłej sylwetki dojdziesz też w inny sposób. Poznaj zasady, które wg zasad psychodietetyki, pozwolą Ci skutecznie schudnąć.Gdyby zaufać internetowym
20 listopada 2020
Każdy zdaje sobie sprawę, że cukier w dużych ilościach znajduje się w słodyczach, deserach i napojach. Należy go unikać ze względu na ryzyko nadwagi i problemów zdrowotnych. Co jednak z
20 listopada 2020
Orzechy są najbardziej wartościowe ze wszystkich bakalii. Co prawda mają dużo tłuszczu i kalorii, ale są to korzystne dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe, zmniejszające ryzyko chorób serca. Orzechy mają wiele
20 listopada 2020
Przez długi okres to tłuszcze były uważane za głównego sprawcę otyłości. Od pewnego czasu coraz większą popularnością cieszy się jednak koncepcja, że są za to odpowiedzialne węglowodany. My zachowujemy w
20 listopada 2020
Korzyści zdrowotne związane z regularnym spożywaniem warzyw są szeroko propagowane. Badania wskazują, że ich konsumpcja wpływa prozdrowotnie. Warzywa są bogate w polifenole, flawonoidy, witaminy oraz makro- i mikroelementy. Ponadto zawierają
20 listopada 2020
Nasiona chia (szałwia hiszpańska) oprócz tego, że są cennym źródłem witamin i składników mineralnych, zawierają sporą dawkę błonnika, który w połączeniu z owsianką pomaga regulować pracę jelit Wszystkie doskonale wiemy,
20 listopada 2020
W trakcie wysiłku głównym źródłem energii dla Twojego organizmu są węglowodany oraz tłuszcze dostarczone wraz z pożywieniem bądź czerpane ze zgromadzonych rezerw w tkance tłuszczowej oraz pod postacią glikogenu w
20 listopada 2020
Picie odpowiedniej ilości wody sprzyja utracie wagi. Dzięki temu pobudzamy metabolizm, organizm zaczyna więc działać szybciej i sprawniej. Woda jest niezbędna do prawidłowej pracy mózgu i innych narządów. Pomaga oczyszczać
20 listopada 2020
Moda na dbanie o siebie, zgrabne i szczupłe ciało czy zdrowe jedzenie osiągnęła ostatnimi czasy apogeum. Na każdym kroku jesteśmy bombardowani propozycjami treningów, wysportowanymi sylwetkami, przepisami na pyszne, a jednocześnie
20 listopada 2020
Z tym problemem zmaga się duża część społeczeństwa, która na własną rękę próbuje zrzucić „kilka kilogramów”. Dlaczego takie postępowanie nie jest skuteczne? Jakie szkody może wyrządzić w naszym organizmie? Nasz

Nowe artykuły

KONTAKT

OFERTA

co zjeść przed treningiem oraz po treningu?
Gabinet psychodietetyki Piła zapraszamy na nasz facebook
Holistic Dietetyk z Piły zapraszamy na nasz instagram
Psychodietetyk w Pile pomoc w żywieniu, suplementacji, odżywianiu

Copyright 2020 holistic.net.pl | k-projekty.pl

64-920 Piła

ul. Podchorążych 1

tel. +48 515 187 815

e-mail: gabinet@holistic.net.pl

KONTAKT

MENU

Gabinet Psychodietetyki  to miejsce, w którym znajdziesz profesjonalną pomoc w problemach związanych z odżywianiem. Psychodietetyk pełni rolę doradcy żywieniowego, ale też wykorzystuje wiedzę psychologiczną.

O FIRMIE

Pomoc dietetyczna w Pile